b.参加費有料

2. 対面
2. 対面

胡桃堂の朝モヤ

【主催】 胡桃堂喫茶店 【形式】 対面 【開催地域】 東京都国分寺市 胡桃堂喫茶店 【開催日時】 月1~2回 土曜日 9:00〜11:00 【参加費】 500円 【申し込み方法】 予約不要、直接会場へ 【web】 【SNS】
     
2. 対面
2. 対面

こてつ 子どものための哲学対話

【主催】 こてつ 子どものための哲学対話 【形式】 対面 【開催地域】 埼玉県和光市 大人の秘密基地arcoiris 【開催日時】 月1(日曜開催) 9:30〜11:00 【参加費】 500円 【申し込み方法】 Webサイトに掲載のGoog...
     
1. オンライン
1. オンライン2. 対面

哲学対話@Tetsugakuya

【主催】 てつがく屋 【形式】 対面 【開催地域】 香川県多度津町 【参加費】 1500円 【申し込み方法】 公式サイト 【web】 【SNS】
     
1. オンライン
1. オンライン

ナラ哲学カフェ

【主催】 ナラ哲学対話/哲学カフェ 【形式】 オンライン 【開催地域】 奈良県 【参加費】 1,000円 【申し込み方法】 Peatix 【SNS】
     
1. オンライン
1. オンライン

アーダコーダ哲学カフェ@オンライン

【主催】NPO法人こども哲学・おとな哲学 アーダコーダ 【形式】オンライン 【参加費】1500円 【申し込み方法】Peatix 【web】 【SNS】X
     
2. 対面
2. 対面

西千葉哲学カフェ

【主催】 西千葉哲学カフェ 【形式】 対面 【開催地域】 千葉県幕張市 【参加費】 一般1000円(学生半額) 【申し込み方法】 Webサイト 【SNS】
     
2. 対面
2. 対面

哲学カフェさがみおおの

【主催】 哲学カフェさがみおおの 【形式】 対面 【開催地域】 神奈川県相模原市 【参加費】 100円 【申し込み方法】 予約不要、直接会場へ 【web】 【SNS】
     
1. オンライン
1. オンライン

オンライン・こども哲学カフェ

【主催】NPO法人多様な学びプロジェクト 【形式】オンライン 【参加費】600円(会員は無料) 【申し込み方法】Peatix 【web】 【SNS】X
     
1. オンライン
1. オンライン

オンライン哲学カフェ(蒲田哲学カフェ)

【主催】 蒲田哲学カフェ 【形式】 オンライン 【参加費】 650円 【申し込み方法】 Peatix 【SNS】